Fiskekort

Vi har bestemt oss for å digitalisere fiskekortsalget i Hålandsdal Grunneigarlag. Vennligst benytt vår salgsside på Inatur for å kjøpe fiskekort. Gyldig kvittering på mobil (SMS) eller e-post må bringes med under fiske.

Klikk HER for å kjøpe fiskekort

OBS: Avstand til oppdrettsanlegg / dambruk skal minimum være 200 meter.

PRIS

Dagskort:  NOK 100,-

Vekeskort: NOK 350,-

Årskort: NOK 900-

GARNKORT:

Fiskekort NOK 20,00 pr. garn pr. døgn

Gebyr ved brudd på reglar:

NOK 225,00 – NOK 1500,00